ukraine

Інформація для вагітних

Von Larissa
Von Larissa
Teilen
Hilfe für den ersten Besuch bei der Frauenärztin.
Pass herunterladen

Die wichtigsten Infos und Daten rund um deine Schwangerschaft auf ukrainisch, russisch und deutsch. 

1. перше велике УЗД

Це одне з найхвилюючих обстежень під час вагітності: на першому УЗД Ти перший раз побачиш свого малюка! В цілому Ти маєш право на три базових ультразвукових дослідження – в кожному триместрі по одному
дослідженню.

Як проводиться розслідування?

Апарат УЗД утворює нечутні ультразвукові хвилі, які відображаються від тканин тіла і на екрані розраховуеться зображення матки.

Чому це важливо?

На першому УЗД перевіряють чи закріпився ембріон в матці. Крім того розмір і положення ембріона, а також його серцебиття. Так можна розрахувати дату пологів. А на подальших обстеженнях вже спостерігається розвиток плоду.

Ризики

Три УЗД для вагітних – це базисна медична послуга. На сьогоднішній день не має ніяких доказів, що ультразвукові хвилі можуть пошкодити малюку. Якщо Ти хочеш пройти спеціальні види УЗД, слід заздалегіть проконсультуватися з лікарем щодо можливих ризиків.

Як бути, якщо?

Якщо на УЗД були визначені відхилення від норми, то це необхідно з‘ясувати. Тут, як правило, необхідні подальші УЗД та обстеження.

Корисно знати

Якщо були визначені відхилення від норми, це звичайно може Тебе дуже занепокоїти. Але не забувай: Більш як 95 відсотків усіх немовлят народжуються здоровими. Ще один ‚,недолік‘‘: На УЗД можна визначити стать Твого малюка. Якщо Ти цього не хочеш, не забудь проінформувати
лікаря.

2. Скринінг органів (розширений варіант базового ультразвукового досліджнення)

Такий метод скринінгово дослідження є розширеним різновидом звичайного другого так званого велкого УЗД : поряд з обстеженнями голови, живота, стегнових кісток та розташування плаценти, дослідження дозволяє обстежити більше внутрішніх органів немовляти.

що відбувається під час розслідування?

Лікар перевіряє згідно списку стан мозочка, та шлуночків головного мозку і серця немовляти, а також передню черевну стінку, шию і спину, шлунок, нирки і сечовий піхур, руки і ноги.

Чому це важливо?

За допомогою такого скринінга досвідчений лікар зможе визнати відхилення чи патологію розвитку. Раннє виявлення підвищує шанси успішного лікування.

Ризики

Згідно статистичним даним, 3-4 зі 100 немовлят народжуються з тяжкими аномаліями, наприклад з вадою серцца. У 1-2 із 100 новонароджених діагностуються незначні порушення.

Як бути, якщо?

У випадку, коли лікар встановив відхилення від норми, необхідно провести подальші обстеження, які частково повязані з певними факторами ризику. З цього приводу Тебе проконсультує лікар.

Корисно знати

За допомогою розширеного базового ультразвукового дослідження можна визнати більше відхилень, ніж при звичайному. Але ці відхилення можуть пізніше виявитись незначними, тому не треба відразу боятись і турбуватись. Лікар проконсультує Тебе щодо варіанту повторного розширеного базового ультразвукового дослідження.

3. Скринінг під час першого триместру

Більш як 95 відсотків усіх немовлят народжуються здоровими. У рідкісних випадках трапляється дефект генома плоду. Найбільш поширена форма спадкових аномалій – хромосомні порушення. Досить часто зустрічаються трисомії, особливо трисомія 21, синдром Дауна.

що відбувається під час розслідування?

Скринінг першого триместру виявляє три показники: на УЗД виміряють величину комірцевого простору плоду і в анализах 2 показники гормонів / білків у Твоїй  крові.

Чому це важливо?

Скринінг першого триместру дає передусім відповідь на питання: яка вірогідність виявлення трисомії 21 у мого малюка і його народження з синдромом Дауна.

Ризики

Ризик народження дитини зі синдромом Дауна пов’язаний з віком матері. У 20-річних він становить 1: 100, у 35- річних 1:300, y 40 – річних 1:68.

Як бути, якщо?

Найважливіше: Результат дає інформацію про вірогідність трисомії 21, а не чіткі так чи ні. Ось чому Тобі обов‘язково необхідна індивідуальна консультація.

Корисно знати

95-97 відсотків немовлят із патологічною прозорістю шийної складки не мають хромосомних відхилень – тобто народжуються здоровими. І навпаки – хороший результат скринінга не гарантує, що дитина народиться здоровою.

Тут ви можете знайти лікарів поблизу:

Website

Пологові клініки в Мюнхені:

Rotkreuzklinikum München Frauenklinik
Taxisstraße 3
80637 München
Telefon: (089) 1303-3610
Website

Frauenklinik Dr. Geisenhofer
Hirschauer Str. 6
80538 München
Telefon: (089) 3831-101
Website

Klinikum Dritter Orden
Menzinger Str. 44
80638 München
Telefon (089) 1795-0
Website

LMU Frauenklinik, Klinikum Innenstadt
Ziemssenstraße 5
80336 München
Telefon: (089) 4400-32350
Website

LMU Klinikum Großhadern
Marchioninistr. 15
81377 München
Telefon: (089) 4400-73813
Website

Frauenklinik Harlaching
Sanatoriumsplatz 2
81545 München
Telefon: (089) 6210-2500
Website

Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22

81675 München

Telefon: (089) 4140-2414

Website

München Klinik Neuperlach
Oskar-Maria-Graf-Ring 51
81737 München
Telefon: (089) 6794-2451
Website

Helios Klinikum München West
Steinerweg 5
81241 München
Telefon: (089) 8892-20960
Website

1. Первое большое УЗИ

Скрининг органов (расширенный вариант базового ультразвукового обследования)

Данный вид скринигового обследования является расширенной версией обычного второго т.н. большого УЗИ: наряду с обследованием головы, живота, бедренных костей и расположения плаценты исследование позволяет оценить несколько внутренних органов плода.

Врач по списку проверяет состояние мозжечка, желудочков мозга и сердца ребенка, а также переднюю брюшную стенку, шею и спину, желудок, почки и мочевой пузырь, руки и стопы.

С помощью этого скринига специалист сможет заметить патологию или аномалию развития. Распознанные на ранней стадии, такие патологические изменения сейчас хорошо поддаются лечению.

Риски

Согласно статистическим данным, 3-4 из 100 новорожденных рождаются с тяжелыми аномалиями, например с пороком сердца. У 1-2 из 100 новорожденных диагностируются менее значимые аномалии.

Как быть, если аномалия замечена?

То могут понадобиться уточняющие исследования, которые отчасти несут с собой риски. Врач проконсультирует Вас в этом случае.

Полезно знать

С помощью расширенного скрининга можно заметить больше аномалий, чем на обычном УЗИ. Но эти аномалии позже могут оказаться не носящими патологический характер – поэтому не стоит сразу беспокоиться. Поэтому врач на Твоё усмотрение предлагает 2 варианта: расширенный скрининг и обычное УЗИ.

2. Скрининг во время первого триместра

Что исследуется?

Более 95 % всех младенцев рождаются здоровыми. В редких случаях возникает дефект в геноме плода. Очень частая форма генного дефекта – хромосомные нарушения. Особо часто мы имеем дело с трисомиями, особенно трисомия 21, то есть синдром Дауна.

Три показателя исследуются: на УЗИ смотрят воротниковое пространство плода и в анализах 2 гормональных / белковых показателя в крови мамы. Данное исследование прежде всего служит для выяснения степени вероятности в отношении наличия у ребенка трисомии 21 т.е. синдрома Дауна.

Риски

Вероятность синдрома Дауна тесно связана с возрастом мамы. У 20-летних 1 к 100, у 35летних 1:300, у 40-летних 1:68.

Как быть, если?

Самое важное: речь идет лишь о вероятности трисомии 21, т.е. однозначное «да» или «нет» здесь невозможно сказать! Поэтому лучше пройти индивидуальное консультирование у врача.

Полезно знать

95-97% плодов с патологической прозрачностью шейной складки рождаются всё же здоровыми. И наоборот – хороший результат скрининга не гарантирует того, что ребенок родиться здоровым.

3. Базовое УЗИ

Одно из самых волнительных обследований в ходе беременности: на первом УЗИ Ты увидишь первый раз своего младенца! В целом можно сделать три УЗИ – в каждом из триместров по одному исследованию.

Что происходит во время расследования?

На первой УЗИ проверяют, закрепился ли плод в матке. Также проверяется размер и расположение эмбриона,а также сердцебиение эмбриона. Так можно просчитать срок родов. А на последующих исследованиях проверяется развитие плода.

Невидимые ультразвуковые волны отражаются от тканей тела и на экране мы видим соответствующую картинку матки.

Риски

Три УЗИ для беременных – это базисная медицинская услуга на сегодняшний день. Сегодня нет доказательств того, что ультразвуковые волны могут навредить плоду. При прохождении специальных видов УЗИ-исследований нужно проинформироваться у врача по поводу рисков.

Как быть, если?

Если на снимках УЗИ будет обнаружены отклонения от нормы, то это необходимо выяснить. Как правило, будут назначено еще УЗИ или другие обследования.

Полезно знать

Если обнаружены отклонения,то это может конечно вызвать у Тебя беспокойство. Но не забывай: более 95% детей рождаются здоровыми. Есть ещё один «недостаток» УЗИ. С помощью УЗИ можно определить пол ребенка. Если Ты не хочешь знать пол ребенка, заранее сообщи об этом врачу!

Вы можете найти врачей рядом с вами здесь:

Website

Родильные дома в Мюнхене:

Rotkreuzklinikum München Frauenklinik
Taxisstraße 3
80637 München
Telefon: (089) 1303-3610
Website

Frauenklinik Dr. Geisenhofer
Hirschauer Str. 6
80538 München
Telefon: (089) 3831-101
Website

Klinikum Dritter Orden
Menzinger Str. 44
80638 München
Telefon (089) 1795-0
Website

LMU Frauenklinik, Klinikum Innenstadt
Ziemssenstraße 5
80336 München
Telefon: (089) 4400 32350
Website

LMU Klinikum Großhadern
Marchioninistr. 15
81377 München
Telefon: (089) 4400 73813
Website

Frauenklinik Harlaching
Sanatoriumsplatz 2
81545 München
Telefon: (089) 6210-2500
Website

Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
Website

München Klinik Neuperlach
Oskar-Maria-Graf-Ring 51
81737 München
Telefon: (089) 6794-2451
Website

Helios Klinikum München West
Steinerweg 5
81241 München
Telefon: (089) 8892-20960
Website